Ders Çalışma Programı

-Bir işin hazırlanmasında kendine yeterli zamanı olmasını sağlar

-Daha etkin olmasına yardımcı olur

-Kendine güveni yükselir

-Doğru karar vermesini sağlar ve sık sık karar değiştirmekten kurtarır

-Sorunlarını çözmesini kolaylaştırır.

-Her öğrenci çalışma planı yapmasını bilmelidir.

-Planlar günlük, haftalık ve aylık olarak düzenlenmelidir.

-En iyi öğrenilen saatler zor öğrenilen dersler için ayrılmalıdır.

-Çalışmak için ayrılacak saatler saptanırken çalışılacak dersin sınıfta verildiği gün ve saate yakın olmasına dikkat edilmelidir. Bu durum unutmayı azaltır, öğrenilenleri pekiştirir.

-Her öğrencinin; en iyi anlayabileceği saatler farklı olmakla birlikte herkes için etkili öğrenme zamanı uykudan önceki ve sabahın erken saatleridir.

-, ani olarak ortaya çıkabilecek durumlarda çalışmanın değişik saatlere kaydırılmasına olanak verecek şekilde esnek olmalıdır.

-Çalışma sürelerinin uzunluğu derslerin özelliklerine göre düzenlenmelidir.

-Çalışma saatleri olabildiğince her zaman günün aynı saatleri arasında olmalıdır.

-Yemeklerden hemen sonra çalışılmamalıdır.

-Hangi saatte neyin çalışılacağı kesin olarak önceden bilinmelidir.

-Çalışma aralarındaki dinlenmeler ne çok uzun ne de çok kısa olmalıdır.

-Yapılan plana ne ölçüde uyulduğu günün sonunda mutlaka denetlenmelidir.

-Plana uymanın bir zorunluluk olduğu içsel olarak duyulabilmelidir.

Leave a comment